Kamil Bilecki

Certyfikowany Analityk Inwestycyjny

Z rynkiem kapitałowym związany od 2006 roku. Doświadczenie zdobywał przechodząc przez wszystkie szczeble bankowości detalicznej i inwestycyjnej. Zajmował się m.in. analizą rynków kapitałowych, analizą sprawozdań finansowych, analizą kredytową przedsiębiorstw oraz bieżącą obsługą emitentów instrumentów dłużnych i udziałowych.

Był m.in. członkiem zespołu, który uplasował ponad 1 mld PLN obligacji korporacyjnych. Współuczestniczył w restrukturyzacji Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych o łącznych aktywach w wysokości 250 mln PLN. Pełnił funkcję doradcy transakcyjnego przy budowie konsorcjum inwestycyjnego firm windykacyjnych przygotowanych do nabycia portfela wierzytelności o wartości nominalnej 900 mln PLN.

1-4 grudnia 2020

Akademia Biznesu Lendi

© 2020 Lendi sp. z o.o | ul. Wojska Polskiego 47/6 70-473 Szczecin
 TEL +48 58 588 80 40 | KRS 0000641775 | NIP 8522625163 | REGON 365637039